Bokmerker:Fra flokk til sivilisasjon

_
Den kosmiske adel
Faser i sivilisasjonsutviklingen
Fermis paradoks
Informasjonssamfunnet
Mafia hypotesen
Menneskehetens sivilisasjonsevne
Sivilisasjonen oppstår