Bokmerker:Fra gener til atferd

_
Arv miljø
Hjernebasert atferdsstyring
Huske følelser
To kategorier for påvirkning av atferd