Bokmerker:Fra leirbål til massemedia

_
Andre sosiale media
Det sosiale ansvar
Digital krigføring
Facebook
Forsøkene på å regulere sosiale media
Fra signalspråk til media
Journalismens utvikling
Main stream media
Sosiale media
Sosiale media i politikken
Twitter
Youtube