Bokmerker:Fra naturtilstand til rettsvesen

_
Risikoen for selvtekt
Avskrekking og risiko
Avskrekking rasjonalitet
Balansering mellom straff og gjerning
Den allmenne rettsfølelse
Det kantianske syn på straff
Det ulitaristiske syn på straff
Fokus offer eller overtreder
Forklaring eller skyld
Gjerningspersonens behov
Ja takk begge deler
Konflikt ansvarlighet forståelse
Kostnaden ved straff
Offerets eller pårørendes behov
Oppgjør
Oppsummering det modne samfunn
Psykologisk effekt av straff
Reaktive virkemidler
Rettsprosess moden for reformasjon
Samspillsloven
Skadeindeks
Virkemidler