Bokmerker:Handling

_
Initiativ, evnen til
Mulighetsrom
Autonomi
Handlingsevne
Handlingsrom
Initiativ
Kurve handling emosjon kognisjon
Mulighetsrom