Hva er atferd?

Kanskje best beskrevet her. Det jeg vil legge til her i forhold til mennesker og mange andre dyrearter at beslutninger er en vesentlig del av dette bildet. Vi foretar kontinuerlig bevisste og ubevisste valg. Valgene produserer enten handlinger eller standpunkter. Til sammen danner handlingene det man kan kalle for et atferdsmønster. Ved å studere atferdsmønsteret og forsøke å identifisere enkeltvalg og dekomponere disse i verdimønstre og virkelighetsoppfatninger kan vi forstå mer av menneskets natur.