Subjektivistisk definisjon av begrepet Illusjon

Illusjon er manglende refleksjon i forhold til avvik på det som oppfattes og det som er.