Bokmerker:Informasjon med en subjektivistisk vinkling

_
Abstraksjon
Abstraksjon språk og illusjon
Det perfekte kaos
Dna og informasjon
Fortolkning
Kvantefysikk og informasjon