Bokmerker:Informasjonspålitelighet

_
All informasjon er reell info
Dataforvrengning
Informasjonsprosessen
Kausalitetsforvregning
Menneskelige overføringsnett
Mennesket som informasjonsformidler
Nøkkelforvregning
Nøkkelforvrengning
Parallell informasjonsoverføring
Resursforvregning
Virkelighet til kunnskap