Bokmerker:Kan menneskets særstilling begrunnes logisk

_
Begrunneelseavverdi
Kan verdier begrunnes logisk