Krysskrav

Med krysskrav mener jeg tilfeller der to eller flere krav har en slik utforming at det er umulig å oppfylle dem alle samtidig. Et eksempel på det finner du her (håper linken varer). Et annet eksempel er Hijab forbudet. Den irrasjonelle ideen om å bekjempe hijab med forbud kan få den bisarre konsekvensen at kvinner som er pålagt å gå med hijab av sitt hjemmemiljø (imamen eller familien) ikke kan bevege seg ute uten å bryte en eller annens forbud. Jeg ser for meg en stor muslimdame av Emma Rallkatli format som går og røsker Imamen i nakken løfter ham med seg og tråkker bryskt inn på statsministerens kontor og plasserer ham på den store kontorpulten: «Se til helvete å bli enige. Skal jeg ha den på eller av»? Det skulle understreke poenget.