Lokal tilhørighet

Helt ned på bygde/byplan tildeles vi mennesker status avhengig av hvor vi bor. Jeg er oppvokst 1,5 mil utenfor et tettsted, og hadde derfor lavere status enn de som kom fra selve tettstedet. Men andre bygder hadde enda lavere status. Men vi alle hadde lavere status enn de som kom fra nærmeste by. Dette var i Nordland, som (vi mente) hadde høyere status enn de som kom fra Finnmark. Vi var opplært til å se ned på dem. Men alle er vi fra Nord - Norge, som har lavere status enn f. eks de som bor på Østlandet. I Oslo har de som kommer fra vestkanten høyere status enn de som kommer fra østkanten. Fenomenet sees i alle byer. Skillet er kanskje ikke så skarpt som f.eks. i Thailand. De som kommer fra Isaan øst mot Laos, blir sett ned på av alle andre fordi provinsen er den fattigste. En person fra Isaan kan få alvorlige problemer med å gli inn i miljøet i sør-Thailand. Jeg tror fenomenet er allmennmenneskelig og finnes over alt.