Menneskeserien

Dette er en oversiktsside over temaer som er orientert om grunnleggende trekk ved menneskets atferdsmønster. Mennesket har så ufattelig mange sider ved seg, som det er spennende å reflektere over. Jeg har hatt flere motiver til å gå inn i disse temaene. En av dem har vært å belyse det sosiale spill litt mer utfyllende. Et annet motiv har vært å søke å trekke linjene tilbake til biologi og menneskenaturen i et forsøk på å vise hvordan atferden kan være forståelig i lys av evolusjonen. I forhold til dette var min opprinnelige plan å referere til boka Det Biologiske Mennesket Av Terje Bongard og Eivin Røskraft. Lenge greide jeg å holde meg unna temaet, men etter hvert ble det umulig for meg ikke å gå inn i dette med full tyngde. Forståelsen av menneskets natur griper inn på nesten alle områder jeg skriver om. Resultatet er et jeg har endt opp en rekke større og mindre refleksjoner om diverse sider ved mennesket, hvor jeg nærmest som standard knytter dette an til grunnleggende tilbøyeligheter dyrket frem av evolusjonære mekanismer. Temaene er på ingen måte fulldekkende. Noen av dem knytter an til etikk og politikk. Titlene er selvsagt inspirert av Bongards bok. Det er viktig å understreke at dette er mine refleksjoner. Mange vil med rette kunne kritisere meg for å oppkonstruere forklaringer. Og jeg skal ærlig innrømme at bruk av mantra som å spre gener og seleksjonstrykk er så kraftige forklaringsmekanismer at de nærmest kan brukes til å begrunne alt. Dette er en svakhet jeg vedkjenner meg. Men vi skal være klar over at alternativer som «synd», «ånd», «fri vilje» og «kulturpåvirkning» ofte er enda dårligere alternativer, for de opptrer ofte som lukkede forklaringsmodeller som kveler nysgjerrigheten og viser oss et illusorisk fasitsvar. Mine spekulasjoner har tross alt en åpenhet i seg som gjør dem mulige å undersøke. De er falsifiserbare, og dermed i tråd med god vitenskapelig tradisjon. Men der stopper altså all sammenligning med vitenskapen. Jeg har på ingen måte noe forskningsmessige belegg for alle mine spekulasjoner. Og, sannsynligvis bommer jeg på veldig mye. Men det er ikke hovedpoenget med dette. Poenget er å vise en måte og tenke og forstå mennesket på, uavhengig av religiøse forklaringer, enøyde politiske eller ideologiske forestillinger, tabuer eller mystikk av noe slag, men i lys av den historien vitenskapen forteller oss så langt. Det vil ikke si at fremstillingene er upåvirket av politikk og ideologi. Også jeg har et politisk og etisk ståsted, og det bærer nok fremstillingene preg av. Men her er det viktig å se forskjellen på det som er, realitetene og på hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn forholder oss til det. Det siste er ideologi, mens det første handler om vitenskap. For meg er det vesentlig å tilstrebe ikke å blande disse med hverandre.

1

Det automatiske mennesket.docx

Om handlinger som er mer dominert av instinkt enn av rasjonalitet

2

Det besluttende mennesket.docx

Om bevissthet og den bevisste beslutningsprosess

3

Det binære mennesket.docx

 

4

Det diskriminerende mennesket.docx

Om menneskets gruppementalitet

5

Det dominante mennesket.docx

Om maktmennesket

6

Det engasjerte mennesket.docx

Om evnen til å bli interessert og få fokus på noe

7

Det eksklusive menneske.docx

Om tendensen til å se seg selv og egen gruppe som noe bedre enn alle andre

8

Det elendige mennesket.docx

Om mennesker som ikke får det til, og omgivelsenes håndtering av det

9

Det erotiske mennesket.docx

Om seksualiteten

10

Det fanatiske mennesket

Om tendensen til smalsyn, prestisje og overfokusering

11

Det forståelsesfulle mennesket

Om viljen og evnen til å forstå andre individer

12

Det fromme mennesket.docx

Om det å ville pynte seg med moral

13

Det frustrerte mennesket.docx

Om menneskets frustrasjon

14

Det glade mennesket.docx

Om menneskets grunnleggende positive motivasjon

15

Det grå mennesket.docx

Om medløperi og opportunisme

16

Det heroiske mennesket.docx

Om det å ville beskytte andre og ville redde verden

17

Det komplekse mennesket.docx

Oppsummering atferdsmekanismer

18

Det konsumerende mennesket.docx

Om det passivt forbrukende mennesket

19

Det kontrollerte menneske.docx

Om evnen til selvkontroll

20

Det kreative mennesket.docx

Om menneskets oppfinnsomhet og evne til å finne løsninger

21

Det kresne menneske.docx

Om kravstorhet og misnøye

22

Det kritiske mennesket.docx

Om kritisk tenkning

23

Det reproduktive mennesket.docx

Om seksuell seleksjon med hovedfokus på mennesket

24

Det rivaliserende mennesket.docx

Om konkurranse kontra samarbeid

25

Det late mennesket.docx

Om menneskets strategier for optimalisering av ressurser

26

Det lekende mennesket.docx

Om det å erverve kompetanse på den naturlige måten, via lek

27

Det misfornøyde mennesket.docx

Om det å aldri falle til ro og alltid ønske tingene bedre

28

Det mistenksomme mennesket.docx

Om tendensen til å skape konspirasjonsteorier

29

Det modne mennesket.docx

Om egenskaper bør mennesket ha for best mulig å kunne klare seg i forhold til dagens utfordringer

30

Det moralsk indignerte menneske.docx

Om den moralske pekefingeren

31

Det morsomme mennesket.docx

Om humor

32

Det Naive Mennesket

Hva er det som gjør at noen er mer naive enn andre?

33

Det normale mennesket.docx

Om menneskets holdning til menneskelig variasjon

34

Det nostalgiske mennesket.docx

Om konservatisme og det å bli tiltrukket av fortiden

35

Det onde menneske.docx

Om vår tendens til å bedømme mennesker i sort hvitt kategorier

36

Det plagende mennesket.docx

Om menneskets tilbøyelighet til å ville plage andre

37

Det privilegerte menneske.docx

Om de mennesker som har flaks i livet sitt og deres holdning til seg selv og andre

38

Det produktive mennesket.docx

Om mennesket som produksjonsmiddel og verdiskaper

39

Det provoserende mennesket.docx

Om menneskets tilbøyelighet til opposisjon

40

Det rastløse mennesket.docx

Om menneskets tilbøyelighet til å kjede seg

41

Det rause mennesket.docx

Om menneskets villighet til å gi gaver og dele med andre

42

Det Redde Mennesket.docx

Om frykt og angst

43

Det religiøse mennesket.docx

Om menneskets religiøse tilbøyeligheter

44

Det sjalu menneske.docx

Om sjalusi

45

Det stolte mennesket.docx

Om menneskets søken etter anerkjennelse og beundring, om skam og tabuer

46

Det store mennesket.docx

Om menneskets nedarvede fasinasjon for det store

47

Det Sultne Mennesket.docx

Om menneskets begjær og appetitt

48

Det Synlige Mennesket.docx

Om menneskets behov for oppmerksomhet

49

Det tilbedende mennesket.docx

Om menneskets tilbøyelighet til å beundre og ville underkaste seg

50

Det troende menneske.docx

Om den ukritiske tilliten til egne oppfatninger

51

Det undrende mennesket.docx

Om nysgjerrigheten

52

Det upålitelige mennesket.docx

 

53

Det usynlige mennesket.docx

Om behovet for å gjemme seg bort og skjule sin sårbarhet

54

Det utilstrekkelige menneske.docx

Om menneskets ufullkommenhet og sårbarhet

55

Det Utro Mennesket.docx

Om menneskets upålitelighet