Bokmerker:Om hva et menneske er og hva det har

_
Sosial appell
Sosial tilhørighet
Det sosiale handlingsrommet
Eierskap
Fattigdom
Fysiske ressurser
Handlekraft
Individets moralske etterlevingsevne
Kapitalbase fire kategorier
Karisma
Kompetanse
Kortstokken
Livets balanseregnskap
Loven om negativ omfordeling
Mentale ressurser
Moralsk kapital
Omdømme
Rettigheter og privilegier
Seksuell markedsverdi
Sosial appell
Sosial identitet
Sosial kompetanse
Sosial tilhørighet
Sosiale fortolkningsskjema
Sosiale ressurser
Språket fanger oss
Startblokkeringer
Status
Talent
Underkastelse
Utseende
Økonomisering
Økonomisk ressurser