Bokmerker:Oppgjør med Adventismen Straffeutmålingen

_