Bokmerker:Oppgjør med adventismen Lukket postulat

_