Bokmerker:Psykologi i Politikk og Etikk

_
Minnefortregning eller unnvikelse?
Analog beregning
Behandling av psykiske lidelser
Behandling og effekt
Den emosjonelle radaren
Den ubevisste tenkemotoren
Dissosiasjon
Dyrenes livsverden
Forskjellen paa psykolog og eksorist
Fra ånd til psykologi
Identitetsberøvelse
Metastemmen
Minneforskning
Misbruk av psykologiske teorier
Narsissistisk atferd
Projeksjon
Psykologi og etikk
Psykologi og samfunn
Psykologi og vitenskapelig erkjennelse
Theory of mind
Toveis transparensillusjonen
Å være sakkyndig