Bokmerker:Rasjonelle Beslutninger

_
Argumentasjonsteori
Beslutninger på sviktende grunnlag
Beslutnings matrise
Beslutningsprosess
Konsekvensanalyse
Litt argumentasjons teori