Bokmerker:Retorikk

_
Hva gir argumentet tyngde
Retorisk fartsblindhet
Retorisk maktovertak
Retoriske strategier