Selvforsterkende prosesser

En selvforsterkende prosess er en prosess som forårsaker at en eller flere av prosessen egne drivkrefter forsterkes. Dette kan også kalles positiv tilbakekobling. Generelt kan man si at dersom en prosess endrer et systems tilstand, samtidig som systemets tilstand påvirker prosessens videre forløp, så er muligheten åpen for en mulig selvforsterkning, Et eksempel en slik positiv tilbakekobling kan være et skip med dårlig sikret last. Skipet krenger så mye at lasten forskyver seg. Dette få i sin tur skipet til å krenge enda mer, dermed er en ustoppelig selvforsterkende prosess i gang. Det ender med at skipet går rundt. Vi tar et annet eksempel fra skipshistorien, Titanic. Da Titanic traff isfjellet ble det slått hull på 5 vanntette skott i forenden av skipet. Dette var et for mye, og en selvforsterkende prosess var i gang. Etter hvert som skipet fyltes med vann bikket skipet mer forover. Dette gjorde at vannet kunne flyte over til neste skott som så fyltes opp og fikk skipet til å bikke enda mer. En løpsk prosess som ikke endte før skipet satte kursen rett ned mot havets bunn.

Et tredje eksempel kan vi hente fra elektronikken. Ofte kan vi høre en ubehagelig høyfrekvent hvining på rockekonserter og andre arrangementer hvor man bruker høyttaleranlegg og mikrofon. Problemet oppstår dersom mikrofonen plukker opp støy fra en høyttaler. Støyen sendes så fra mikrofonen til forsterkeren og kommer kraftigere ut i høyttaleren. Mikrofonen plukker opp signalet som nå er betydelig kraftigere og prosessen løper løpsk.

Dette er eksempler hentet fra fysikken verden. Men lignende prosesser kan identifiseres overalt i naturen, i biologiske utviklingsforløp, sosiale og økonomiske utviklingsforløp, individuell utvikling inkludert i vår egen psyke.