Undertrykkelse

Undertrykkelse er enhver handling i forhold til andre enkeltindivid setter begrensinger i forhold til å kunne leve ut sitt fulle potensiale som menneske. Eksempler kan være:

·       Hindrer livsutfoldelse

·       Hindrer individenes personlige vekst og blomstring

·       Reduserer individers selvstendighet eller frihet

·       Undergraver respekt og verdighet

·       Manipulasjon

·       Har karakter av foreldreatferd

·       Sosialt spill eller konspirasjon som ekskluderer, eller undergraver enkeltindividers sosiale nettverk.

·       Nedverdigelse

·       All unødvendig bruk av makt eller tvang

Nå kan det være en åpen diskusjon om hvor grensen mellom undertrykkelse og nødvendig styring av mennesker går. For det er nå en gang slik at det kan eksistere til dels store interessemotsetninger mellom oss. Det er også slik at maktbalansen mellom mennesker alltid er skjevt fortelt. Men selv om det er slik så er det ikke bare mennesker med makt som er de ansvarlige her.  Det å gå smalt etter egne særinteresser uten blikk for hvordan dette påvirker andre, vil selvsagt medføre en berettiget risiko for å bli satt på plass. Er det undertrykkelse? Ja det kan jo de lærde diskutere. Vesentlige momenter her er at vi alle har et ansvar for å ha en rimelig rettferdighet mellom oss. Jeg tenker derfor at det er urettferdig bruk av tvangsmidler som skal fanges opp av dette begrepet.