Bokmerker:Virkelighetsoppfatning

_
Anskuelse
Bekreftelsesfellen
Diskurs
Dobbelgardert bekreftelse
Dunning kruger effekten
Evne til å endre virkelighetsoppfatning
Fortolkningsskjema
Forutsetninger
Fra erkjennelse til definisjonsmakt
Følgefeil
Hvodan dannes virkelighetsoppfatningen
Integrasjon
Kartet og terenget
Kunnskapens gravitasjonslov
Metaforer
Naturlig kunnskapsutvidelse
Rasjonell virkelighetsoppfatning
Språk og virkelighetsoppfatning
Språkboble
Tunnelsyn
Vitenskap
Våre mentale briller