Bokmerker:darwin i etikk og politikk

_
Alternative moralske refleksjoner
Evolusjonær determinisme
Evolusjonsteorien i våre standpunkter
Naturen som normativ basis
Paleo
Variantene bærer utv på sine skuldre