Bokmerker:det anklagende mennesket

_
Hevnens grunnleggende drivkraft
Rettferdig fordÝmmelse
Sanksjonisme
Sosial kontaminasjon
Syndebukk syndom
Vinduet for fordÝmmelse