Bokmerker:det redde mennesket

_
Behovet for trygghet
Frykt kontra nysgerrighet
Fryktens asymmetriske natur
Fryktens dissosiasjon
Spenning
Usikkerhet