Bokmerker:det stolte mennesket

_
Stolthet
Selvberettigelse
Skam
Skam som virkemiddel
Sosial anerkjennelse
Stolthet
Tabuer
Tap av egenverd eller selvfølelse
Utlevering