Bokmerker:logikk

_
Abduksjon
Analytiske utsagn
Attributter
Booles algebra
Deklarasjon av entitetsklasser
Det levende språket
Entitete
Entiteter relasjoner attributter
Forholdet språk virkelighet
Hypotesedannelse
Induksjon deduksjon abduksjon
Julenisseteorien
Klassifikasjon
Klassifkkasjon
Kontradiksjons prinsippet
Logiske selvmotsigelser
Lukkede eksistensialmodeller
Lukkede forklaringsmodeller
Mengder
Sammenheng mengde boole
Seleksjon på attributtverdier
Selvmotsigelse
Selvmotsigelser
Syntetiske utsagn
Teksttolkning
Tolkning av enkle utsagn