Bokmerker:maktmekanismer

_
D8konomisk makt
E5 skape en sosial virkelighet
Overtolkningsmakt
Alfamenneskets verktøykasse
Anti realisme
Arenablending
Arenakontroll
Autoritet
Belønning straff avskrekking
Definisjonsmakt
Den sosiale investeringsfellen
Destruksjonsmakt
Det irrasjonelle skrekkvelde
Det rasjonelle verktøykasse
Diskreditering
Dobbelstandarder
Falske presentasjoner
Flertallsmakt
Fordømmelse uansett hva du gjør
Fysisk makt
Generelt
Gruppetilhørighet
Identitetsdominans
Informasjonsmakt
Informasjonsmonopol
Intenderte misforståelser
Jeg blir ikke manipulert eller hva
Karismatisk makt
Kognitive manipulasjonsstrategier
Kompetanse
Konspirasjon
Kunst
Latterliggjøring
Lover og regler
Maktovertak
Maktspråk basert på fysisk makt
Manipulasjon
Manipulasjonskamuflasje
Manipulasjonskompetanse
Manipulasjonsteknikker
Manipulativ kommunikasjon
Media
Mobbing humor
Nedverdigelse
Ovbertolkning
Overgrep
Overtolkning
Påskuddsfisking
Psykisk nedbryting
Psykososial nedbrytning
Rammeprovokasjoner
Religion
Religion virus
Seksuell makt
Skyld og skam
Sosial definering
Sosial definering og spraak
Sosial intensjonsinvertering
Sosial makt
Sosial usynliggjøring
Strategisk intoleranse
Strategisk våpensnuing
Styrkesignalisering
Subtil kommunikasjon
Svindel
Tendensiøse sammenstillinger
Tjenester
Trussel
Undergraving av troverdighet