Bokmerker:menneskeverd

_
Avindividualisering
Dårlig menneskesyn
Etisk verdi
Inflasjon på menneskeverdet
Menneskeverd betingelsesløst
Nytteverdi
Selvfølelse
Sosial verdi